In 2021, the Institute of Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences published the following monographs:

Łukasz Piętak  Analiza realizacji strategii „Europa 2020” w Hiszpanii na tle krajów UE w latach 2010-2018, INE PAN, Warszawa, 2021, ISBN 978-83-61597-67-4, cena 30 PLN + 5% VAT

Barbara Błaszczyk Dodatkowe systemy oszczędzania na starość w krajach rozwiniętych, INE PAN, Warszawa, 2021, ISBN 978-83-61597-68-1

Anna Wziątek-Kubiak: Odporność innowacyjna przedsiębiorstw na gwałtowne zmiany w otoczeniu jako warunek ciągłości innowacji. INE PAN, Warszawa, 2021, ISBN 978-83-61597-69-8 cena 30 PLN + 5% VAT

Jerzy Kleer: Ekonomiczne i społeczne skutki przesileń cywilizacyjnych. INE PAN, Warszawa, 2021, ISBN 978-83-61597-70-4 cena 30 PLN + 5% VAT

Anna Wziątek-Kubiak: Restrukturyzacja sektora zróżnicowanych przedsiębiorstw innowacyjnych w warunkach szoków. INE PAN, Warszawa, 2021,  ISBN 978-83-61597-71-1 cena 30 PLN + 5% VAT

Knowledge – economy – society. Business development in digital economy and Covid-19 crisis red. Janusz Nesterak, Bernard Ziębicki INE PAN, Warszawa, 2021,  ISBN 978-83-61597-72-8

Wiedza – gospodarka – społeczeństwo. Wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek. red. Andrzej Jaki, Bernard Ziębicki, INE PAN, Warszawa, 2021, ISBN  978-83-61597-74-2

Wiedza – gospodarka – społeczeństwo. Dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania red. Janusz Nesterak, Angelika Wodecka-Hyjek, INE PAN, Warszawa, 2021,  ISBN  978-83-61597-76-6

Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo.  Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, INE PAN, Warszawa, 2021, ISBN 978-83-61597-78-0

Aleksander Żołnierski: Informacja w dobrym towarzystwie. Internalizacja informacji a kapitał społeczny, INE PAN, Warszawa, 2021, ISBN 978-83-61597-81-0 pdf online dostępny pod tym linkiem (proszę kliknąć w celu pobrania)

Andrzej T. Szablewski: Transformacja energetyki i jej implikacje gospodarczo-społeczne. INE PAN, Warszawa, 2021, ISBN 978-83-61597-82-7 cena 30 PLN + 5% VAT

In 20210, the Institute of Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences published the following monographs:

Ryszard Bugaj Uwarunkowania przekształceń polskiego systemu społeczno-gospodarczego, INE PAN, Warszawa, 2020, ISBN 978-83-61597-65-0, cena 30 PLN + 5% VAT

Michał Zajfert  Efektywność kolejowych przewozów regionalnych w Polsce, INE PAN, Warszawa, 2020, ISBN 978-83-61597-66-7 cena 30 PLN + 5% VAT

New Challenges in Economic Policy, Business, and Management, ed by Anna Ujwary-Gil, Marta Gancarczyk, 2020, ISBN 978-83-61597-64-3

https://konferencja.jemi.edu.pl/files/Ujwary-Gil_Gancarczyk_monografia_2020.pdf