2022

Ujwary-Gil Anna, Zakrzewska-Bielawska Agnieszka, Lis, Anna M. (Eds.). Quantitative Research in Economics and Management Sciences, 2022, Nowy Targ: Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę “Cognitione”.

Ujwary-Gil Anna, Florek-Paszkowska, Agnieszka (eds.), Contemporary Research in the Field of Entrepreneurship, Management, and Innovation: Regular Issue, 2022, Nowy Targ: Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę “Cognitione”.

 

2021

Błaszczyk Barbara, Dodatkowe systemy oszczędzania na starość w krajach rozwiniętych. Przesłanki, rozwiązania i doświadczenia, Warszawa, 2021, INE PAN, 190 s., ISBN 978-83-61597-68-1

Kleer Jerzy, Ekonomiczne i społeczne skutki przesileń cywilizacyjnych. INE PAN, Warszawa, 2021, ISBN 978-83-61597-70-4 

Piętak Łukasz,  Analiza realizacji strategii „Europa 2020” w Hiszpanii na tle krajów UE w latach 2010-2018, INE PAN, Warszawa, 2021, ISBN 978-83-61597-67-4,

Szablewski Andrzej T., Transformacja energetyki i jej implikacje gospodarczo-społeczne. INE PAN, Warszawa, 2021, ISBN 978-83-61597-82-7

Marta Gancarczyk, Anna Ujwary-Gil, Manuel González-López (red.), Partnerships for Regional Innovation and Development: Implementing Smart Specialization in Europe, Routledge,  New York, 2021, ISBN 9780367352646

Ujwary-Gil Anna & Godlewska-Dzioboń, B. (Eds.). Challenges in Economic Policy, Business, and Management in the COVID-19 era, Warsaw: Institute of Economics, Polish Academy of Sciences, 2021, ISBN: 978-83-61597-80-3

Ujwary-Gil Anna, Florek-Paszkowska, A.,  & Godlewska-Dzioboń, B. (Eds.), Entrepreneurship and Innovation in the Age of Digital Transformation. Nowy Targ: Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę „Cognitione”, 2021, ISBN: 978-83-959006-5-5. 

Gancarczyk, M., Ujwary-Gil Anna &  (Eds.). Exploring the Link Between Entrepreneurial Capabilities, Cognition, and Behaviors. Nowy Targ: Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę „Cognitione”, 2021. ISBN: 978-83-959006-2-4.

Wziątek-Kubiak Anna, Odporność innowacyjna przedsiębiorstw na gwałtowne zmiany w otoczeniu jako warunek ciągłości innowacji. INE PAN, Warszawa, 2021, ISBN 978-83-61597-69-8

Wziątek-Kubiak Anna, Restrukturyzacja sektora zróżnicowanych przedsiębiorstw innowacyjnych w warunkach szoków. INE PAN, Warszawa, 2021,  ISBN 978-83-61597-71-1 

Żołnierski Aleksander, Informacja w dobrym towarzystwie. Internalizacja informacji a kapitał społeczny, INE PAN, Warszawa, 2021, ISBN 978-83-61597-81-0 

 

2020

Bugaj Ryszard, Uwarunkowania przekształceń polskiego systemu społeczno-gospodarczego, Warszawa, INE PAN, 2020.

Kleer Jerzy, Zmierzch Europy, Warszawa, PWN, 2020.  

Kleer Jerzy, Kleiber Michał, Where Europe is Headed, Warszawa, PAN Komitet Prognoz “Polska 2000 Plus”, 2020.

Kleer Jerzy, Konrad Prandecki (red.), Zmieniający się świat a globalizacja, Warszawa, PAN Komitet Prognoz “Polska 2000 Plus”, 2020.

Ujwary-Gil Anna, Organizational Network Analysis. Auditing Intangible Resources, New York, Routledge, 2020.

Ujwary-Gil Anna, Marta Gancarczyk, (red.), New Challenges in Economic Policy, Business, and Management, Warszawa, INE PAN, 2020.

Ujwary-Gil Anna, Potoczek Natalia R. (red.),  Behavioral Determinants of Enterprise Development and Innovation, Nowy Targ,  Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę „Cognitione”, 2020.

Zajfert Michał, Efektywność kolejowych przewozów regionalnych w Polsce, Warszawa, INE PAN, 2020.

 

2019

Błaszczyk Barbara (współredakcja), Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Wartości, instytucje, swobody, polityki sektorów, problemy i kluczowe wyzwania, zespół redakcyjny Przemysław Kowalski, Stanisława Golinowska, Barbara Błaszczyk we współpracy z Ewą Balcerowicz i Andrzejem Cylwikiem, Warszawa, maj 2019, CASE, 256 s., afiliacja INE PAN,

Kotowicz-Jawor Joanna, Lesław Pietrewicz, Michał Zajfert, Elżbieta Mączyńska, Tadeusz Baczko, Ewa Puchała-Krzywina, Urszula Grzelońska, Innovativeness of Polish Economy in the Transitional Stage of Development, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 210 s.,

Osiatyński Jerzy, Toporowski Jan, Kazimierz Łaski, Lectures in Macroeconomics: A Capitalist Economy without Unemployment, ed. by Jerzy Osiatyński, Jan Toporowski, Oxford 2019, Oxford University Press; copyright OUP, XXXVI, 192 s., Print ISBN-13: 9780198842118, DOI:10.1093/oso/9780198842118.001.0001,

Ujwary-Gil  Anna, Potoczek Natalia (red.)Network, Innovation and Competence-based Economy 2019, INE PAN, 2019, p. 342, ISBN: 978-83-61597-62-9.

Ujwary-Gil  Anna, Potoczek Natalia (red.), Organizations in the Face of Growing Competition in the Market, Warszawa, INE PAN, 2019, p. 331, ISBN: 978-83-61597-60-5,

Ujwary-Gil  Anna, Potoczek Natalia (red.)Evolving Enterprise Competences as a Consequence of Response to Changes in the Environment,  JEMI, vol. 15, issue 4, 2019, Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę „Cognitone”, ISBN 978-83-954496-4-2, 20.

 

 

2018

Bugaj Ryszard, Polska reforma zabezpieczenia na starość, INE PAN, Warszawa 2018, s. 191,  ISBN 978-83-61597-59-9.

Kleer Jerzy, Kleiber Michał, Dokąd zmierza Europa, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 200 Plus”, Warszawa 2018, s. 124, ISBN 978-83-63305-57-4.

Jerzy Kleer, Katarzyna Anna Nawrot (ed.): The rise of megacities: challenges, opportunities and unique characteristics, World Scientific, New Jersey 2018, ISBN 978-1-78634-426-7.

Kleer Jerzy, Konrad Prandecki (red nauk.), Bezpieczeństwo  Europy w globalnym świecie - szanse i zagrożenia przyszłości w warunkach przesileń cywilizacyjnych, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2018, s.264, ISBN 978-83-63305-55-0..

Kleer Jerzy, Elżbieta Mączyńska (red nauk.), Państwo w warunkach przesileń cywilizacyjnych, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2018, s.323, , ISBN 978-83-63305-56-7.

Łodej-Wojtkowska Grażyna, Szablewski Andrzej T., Motowidlak Tomasz, Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju elektroenergetyki, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2018, 183 s., ISBN 978-83-8017-212-8..

Nalepka Adam, Ujwary-Gil Anna (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers’ Demands, 2018, Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę “Cognitone”, INE PAN, 660 s., WSB-NLU, ISBN 978-83-951082-2-8.