Ukończenie studiów w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN pozwala na otrzymanie świadectwa i uroczystego zaświadczenia o ukończeniu studiów według wzorów przyjętych przez Radę Naukową Instytutu. W swojej ofercie Instytut ma kilka rodzajów studiów doktoranckich i podyplomowych, w tym także studia EMBA i EDBA

Po więcej szczegółów zapraszamy tutaj