dr Tomasz Łyziak

Tomasz Łyziak

 

 

Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych

 

Zakład Gospodarki Światowej

 

Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainte­resowań: makroekonomia, polityka pieniężna i mechanizm transmisji jej impulsów, modelowanie makroekonomiczne, pomiar i analiza oczekiwań inflacyjnych, wykorzystanie danych ankietowych w analizach makroekonomicznych.

W INE PAN prowadzi badania dotyczące procesów inflacyjnych. Ponadto od początku kariery zawodowej jest zatrudniony w Narodowym Banku Polskim, obecnie na stanowisku dyrektora Biura Badań w Instytucie Ekonomicznym. Autor bądź współautor książek i artykułów poświęconych w szczególności mechanizmowi transmisji impulsów polityki pieniężnej i oczekiwaniom inflacyjnym.

 

Najważniejsze publikacje:

 

Łyziak T. (2016), Survey measures of inflation expectations in Poland: are they relevant from the macroeconomic perspective?, Baltic Journal of Economics, 16(1), 33-52.

Łyziak T., Mackiewicz-Łyziak J. (2014), Do consumers in Europe anticipate future inflation? Has it changed since the beginning of the financial crisis?, Eastern European Economics, 52(3), 5-32

Łyziak T. (2013), Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów: Pomiar i Testowanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Łyziak T. (2013), Formation of inflation expectations by different economic agents – the case of Poland, Eastern European Economics, 51(6), 5-33.

Łyziak T., Przystupa J., Stanisławska E., Wróbel E. (2011), The impact of the financial crisis on the monetary transmission mechanism: a case of Poland; w: “Monetary Policy after the Crisis”, SUERF Studies 2011/3, 81-102.

Łyziak T., Mackiewicz J., Stanisławska E. (2007), Central bank transparency and credibility. The case of Poland, 1998-2004, European Journal of Political Economy, 23(1), 51-66.

Łyziak T. (2004), Monetary transmission mechanism in Poland, w: L. Mahadeva, P. Sinclair [red.] (2004), “How Monetary Policy Works”, Routledge, UK, 188-220.

Łyziak T. (2003), Consumer inflation expectations in Poland, ECB Working Paper, 287, European Central Bank, Frankfurt am Main.