Dr Paweł PISANY

Zespół Badawczy:

Laboratorium Badawcze Studiów Zaawansowanych

Zainteresowania badawcze:

Finanse, bankowość, fintech, przedsiębiorczość


ppisany@inepan.pl

O mnie:

Profil badawczy

W pracy badawczej dr Pisany zajmuje się finansami i bankowością, w tym m.in.: czynnikami warunkującymi rozwój i stabilność systemów finansowych; sektorem bankowym, jego strukturą własnościową oraz rolą i funkcjonowaniem w gospodarce, a także wpływem dynamicznego rozwoju technologicznego na perspektywy systemu finansowego. Dodatkowo prowadzi badania związane z przedsiębiorczością.

 

Granty:

OPUS 17 (członek zespołu / Co-investigator): Ścieżki rozwojowe przedsiębiorców i firm rodzinnych / Development paths of entrepreneurs and family businesses (grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr 2019/33/B/HS4/00369)

OPUS 15 (członek zespołu / Co-investigator): Struktura własności, modele biznesowe a międzynarodowa transmisja szoków / Ownership structure, business models, and the international transmission of shocks in the banking sector (grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr 2018/29/B/HS4/00594)

Preludium 9 (kierownik / Principal Investigator): Wschodnioazjatycki rynek obligacji korporacyjnych po kryzysie z 1997 roku oraz po kryzysie subprime, jako źródło doświadczeń i wniosków dla współczesnych projektów wsparcia rozwoju rynku kapitałowego w Europie  / The case of East Asian corporate bond markets after the Asian financial crisis 1997 as a source of experience for current reforms of European capital markets (2016 – 2018, grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr 2015/17/N/HS4/02939)

Wybrane wystąpienia konferencyjne

grudzień 2021: Digital, Innovation, Entrepreneurship and Financing Conference at INSEEC U., Fintech & Digital Finance session, Lyon (online), presentation: Banks’ consumer lending reaction to fintech and bigtech credit emergence in the context of soft versus hard credit information processing

październik 2021: 5th annual meeting of the Central Bank Research Association’s International Finance and Macroeconomics Program, jointly organized with the European Central Bank - International aspects of digital currencies and fintech (online), presentation: Banks’ consumer lending reaction to fintech and bigtech credit emergence in the context of soft versus hard credit information processing

wrzesień 2021: IFABS 2021 Oxford Conference Saïd Business School, University of Oxford, United Kingdom (online), presentation: What determines cross-country differences in fintech and bigtech credit markets?

wrzesień 2021: Wolpertinger 2021 Conference in Banking and Finance, Cracow University of Economics, Poland (online), presentation: State-owned banks and cross-country shock transmission

sierpień 2021: World Finance Conference, University of Agder, Norway (online), presentation: Links between culture, trust, privacy, data access and financial technology-based debt (fintech and bigtech credit)

grudzień 2020:  Virtual World Finance & Banking Symposium, University of Latvia, Riga (online), presentation: What determines Initial Coin Offering success: A cross-country study

listopad 2020: Boca Corporate Finance and Governance Conference, Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida US (online), presentation The Rise of Fintech: A Cross-Country Perspective

maj 2019: Edward Altman Lecture Series & Warsaw Conference in Finance, Warsaw, presentation: Influence of the ownership structure of banks on the international transmission of shocks

grudzień 2017: IÉSEG School of Management and LEM CNRS Finance Research Seminar, Paris, presentation: What is driving the corporate bond market development in Asia?

wrzesień 2017: International Finance and Banking Society (IFABS) Asia 2017 Ningbo Conference Financial Innovation, Stability and Sustainable Growth, China, presentation: What Is Driving the Corporate Bond Market Development in Asia?

Nagrody, wyróżnienia

Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę doktorską na temat rynku kapitałowego organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (2021)

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za osiągnięcia naukowe (2011)

Publikacje:

Artykuły w czasopismach (wybrane):

Kowalewski, O., Pisany, P. (2022). The rise of fintech: A cross-country perspective, Technovation, 102642, ISSN 0166-4972https://doi.org/10.1016/j.technovation.2022.102642

Kowalewski, O., Pisany, P. (2022). Home–host distance in governance quality, foreign banks’ lending, and emerging host markets’ resilience. Review of Development Finance 12(1), 55-69. https://journals.co.za/doi/abs/10.10520/ejc-rdfin_v12_n1_a4

Kowalewski, O., Pisany, P., Ślązak, E. (2022). Digitalization and data, institutional quality and culture as drivers of technology-based credit providers. forthcoming in Journal of Economics and Businesshttps://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2022.106069

Kowalewski, O., Pisany, P. (2022). Banks' consumer lending reaction to fintech and bigtech credit emergence in the context of soft versus hard credit information processing. International Review of Financial Analysis, 81https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102116

Ahmad, M. F., Kowalewski, O., Pisany, P. (2021). What determines initial coin offering success: a cross-country study. forthcoming in Economics of Innovation and New Technologyhttps://doi.org/10.1080/10438599.2021.1982712

Kowalewski, O., Pisany, P. (2019). What drove the growth of the corporate bond markets in Asia? Research in International Business and Finance 48, 365-380. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.01.014

Rozdziały:

Kowalewski, O., Pisany, P. (2023). Banks’ patenting as an answer to emerging fintech and bigtech competition: A cross-country empirical study. forthcoming in: Suk-Joong Kim (Eds.), Fintech, Pandemic, and the Financial System: Challenges and Opportunities. International Finance Review Vol. 22, Emerald Group Publishing Limited. https://www.bookdepository.com/Fintech-Pandemic-Financial-System-Suk-Joong-Kim/9781802629484?ref=bd_ser_1_1

Pisany, P. (2022). CBDC design and implementation in the context of differences between advanced and emerging economies. forthcoming in: Ranjan Aneja, Robert Dygas (Eds.), Digital Currencies and the New Global Financial System, Routledge, ISBN 9781032315720. https://www.routledge.com/Digital-Currencies-and-the-New-Global-Financial-System/Aneja-Dygas/p/book/9781032315720

Kowalewski, O., Pisany, P. (2021). Different faces of digital financial inclusion across countries. in: Lechman E. & Marszk A. (Eds.), The Digital Disruption of Financial Services. International Perspectives, London, Routledgehttps://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003199076-2/different-faces-digital-financial-inclusion-across-countries-oskar-kowalewski-pawe%C5%82-pisany

Working papers:

Borsuk, M., Kowalewski, O., Pisany, P. (2022). State-owned banks and international shock transmission. European Central Bank Working Paper Series No 2661https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2661~5a47947b05.en.pdf?ee824b0cbd46bd392fee7a5b9f279fb0