dr Michał Zajfert

Michał Zajfert

Adiunkt, doktor

Zakład Mikroekonomii

Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: sektor infrastrukturalny, w tym głównie transportu kolejowego

 

Od 2003 r. do chwili obecnej uczestniczy w pracach zespołu opracowującego Raport „Gospodarka Polski – Prognozy i opinie” (w cyklu półroczym). Podjęte działania na rzecz praktyki to: „Perły polskiej gospodarki”; (od 2003 r. do chwili ob.), rokroczny raport badawczy dla „Polish Market”; „Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2006 r. ; „Raport badawczy „Lista 500 największych firm” (od 1999 r. do 2005 r.); rokroczny raport badawczy dla „Rzeczpospolitej”; i „Nowego Życia Gospodarczego”; „Ranking najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw w 1999 r. ”; raport badawczy dla: „Magazynu Finansowego Prawo i Gospodarka”.

Liczba publikacji ogółem: 38.

 

Najważniejsze publikacje:

  1. Zajfert M. Transformacja sektora transportu kolejowego w Polsce, INE PAN, Warszawa 2016
  2. Zajfert M. Ekonomiczne perspektywy funkcjonowania kolei wąskotorowych w Polsce jako atrakcji turystycznej (s.147), Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1, 2017
  3. Zajfert M. Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce, Gospodarka Narodowa nr 6, 2015
  4. Zajfert M. Charakterystyka ilościowa fazy rozwoju Polski na tle innych krajów, Studia Ekonomiczne nr 3, 2015
  5. Zajfert M. Kolejowe przewozy pasażerskie o charakterze użytku publicznego – doświadczenia ostatnich 20 lat transformacji kolei w Polsce, Studia Ekonomiczne nr 3, 2013
  6. Zajfert M. Specyfika sektora transportu kolejowego i możliwe modele funkcjonowania jego segmentów, Zarządzanie Zmianami: zeszyty naukowe nr 3-4, 2012
  7. Zajfert M. Reakcja przedsiębiorstw na zmiany w infrastrukturze, w: „Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku UE, pod redakcją Joanny Kotowicz-Jawor, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2008
  8. Zajfert M. Rozdział Sektor przedsiębiorstw – Infrastruktura, w: Raport INE PAN „Gospodarka Polski – Prognozy i opinie” – cyklicznie od 2003 r. do chwili ob. (w cyklu półroczym): nr 2 – kwiecień 2003, nr 3 – październik 2003, nr 4 – kwiecień 2004, nr 5 – październik 2004, nr 6 – maj 2005, nr 7 – listopad 2005, nr 8 – maj 2006, nr 9 – listopad 2006, nr 10 – maj 2007, nr 11 l istopad 2007, nr 12 – maj 2008, nr 13 – listopad 2008, nr 14 – maj 2009, nr 15 – listopad 2009, nr 16 – maj 2010
  9. Zajfert M. Problemy rozwoju i funkcjonowania infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, referat opublikowany w wyd: Polska i Rosja, Infrastruktura i socjalno-ekonomiczna transformacja, Moskwa, Nauka 2008