dr Martyna Kobus

Martyna Kobus

 

 

Doktor nauk ekonomicznych

 

Laboratorium Badawcze Studiów Zaawansowanych

 

Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainte­resowań: problematyka nierówności i pomiaru nierówności, teoria mikroekonomii, ekonomia dobrobytu ekonomia edukacji.

 

Kierownik kilku grantów Narodowego Centrum Nauki i MNiSW, laureatka nagród (m.in. START Fundacji Nauki Polskiej).

https://sites.google.com/site/martynaakobus/home

Najważniejsze publikacje:

 

  1. Reconciling the egalitarian and the utilitarian approaches to maximization of social welfare (z O. Stark i M. Jakubek), Journal of Evolutionary Economics 2015, 25(3): 541-557.
  2. Engineering an incentive to search for work: a comparison groups approach (z O. Stark and M. Jakubek), Economics Letters 2015, 132:1-4.
  3. Polarization measurement for ordinal data, Journal of Economic Inequality 2015, 13(2): 275-297.
  4. Inequality decomposition by population subgroups for ordinal data (z P. Miłoś), Journal of Health Economics 2012, 31: 15-21.
  5. Attribute decomposability of multidimensional inequality indices, Economics Letters 2012, 117(1): 189-191.
  6. A concern about low relative income and the alignment of utilitarianism z egalitarianism (z Oded Stark i Marcin Jakubek), Economics Letters 2012, 114: 235-238.
  7. Multidimensional poverty analysis in Polish gminas (z M. Anacka), Ekonomista 2012, Nr 1: 101-115.
  8. Educational equality of opportunity in Poland (z P. Bukowski), Ekonomista 2012 Nr 5: 605-627.