dr Małgorzata WALERYCH

Zespół Badawczy:

Zakład Gospodarki Światowej

Zainteresowania badawcze:

makroekonomia (ekonomia rynku pracy, ekonomia monetarna), makroekonometria


Linki:
O mnie:

W 2021 r. obroniłam doktorat w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Od 2014 r. pracuję w Narodowym Banku Polskim (obecnie w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych), a od 2018 r – w INE PAN. Odbyłam pobyty badawcze w Departamencie Ekonomii Uniwersytetu w Chicago oraz w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Otrzymałam stypendium Fulbrighta (2019) oraz stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2020), a także III nagrodę w konkursie na najlepszy artykuł zaprezentowany na konferencji Augustin Courot Doctoral Days (2015) oraz wyróżnienie w konkursie o nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na najlepszy artykuł opublikowany na łamach czasopisma naukowego Bank i Kredyt (2015).

Publikacje:
  1. Walerych M., Wesołowski G., 2021. Fed and ECB monetary policy spillovers to Emerging Market Economies. Journal of Macroeconomics 70(C), 103345. DOI: 10.1016/j.jmacro.2021.103345
  2. Kolasa M. Rubaszek M., Walerych M., 2021. Do flexible working hours amplify or stabilize unemployment fluctuations? European Economic Review 131(C), 103605. DOI: 10.1016/j.euroecorev.2020.103605
  3. Skibińska M., 2018. Transmission of monetary policy and exchange rate shocks under foreign currency lending. Post-Communist Economies 30:4, 506-525. DOI: 10.1080/14631377.2018.1442058
  4. Skibińska M., 2016. What drives the labour wedge? A comparison between CEE countries and the Euro Area. Economic Modelling 56(C), 148-161. DOI: 10.1016/j.econmod.2016.03.026