Dr Jagoda Kaszowska-Mojsa z INE PAN otrzymała prestiżowy grant MSCA