dr hab., prof. INE PAN Anna UJWARY-GIL

Zespół Badawczy:

Pracowania Analiz Procesowych i Sieciowych

Zainteresowania badawcze:

teoria sieci, analiza sieci społecznej / organizacyjnej (w biznesie, zarządzaniu, sieci międzyorganizacyjne), modele biznesu, zarządzanie wiedzą, kapitał intelektualny przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami niematerialnymi (audytowanie), centra i ekosystemy innowacji (digital innovation hubs), strategie inteligentnych specjalizacji, cyfrowa transformacja.


ujwary@inepan.waw.pl

Curriculum vitae

Linki:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5114-7366

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55523986100

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/db8a0cd5-44e4-434e-aa2a-320047ada48f-496a53f2/date-descending/1

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Anna-Ujwary-Gil/research

Inne linki:

Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę „Cognitione”: https://fundacjacognitione.org/pl/

Laboratorium Analiz Sieciowych: https://fundacjacognitione.org/pl/laboratorium-analiz-sieciowych

Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI): https://jemi.edu.pl/

Konferencje z cyklu Ekonomia-Finanse-Zarządzanie, pt. Współczesne wyzwania w polityce gospodarczej, biznesie i zarządzaniu: https://konferencja.jemi.edu.pl/pl/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anna-ujwary-gil-68546134/

O mnie:

Pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN) na stanowisku profesora. Doktor i doktor habilitowany Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów). Założycielka i redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma, pt. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), które jako nieliczne, interdyscyplinarne czasopismo o krajowym rodowodzie indeksowane jest w globalnych bazach Scopus i Web of Science w dwóch dyscyplinach: ekonomia i finanse oraz zarządzanie. Założycielka i Prezes Fundacji Upowszechniającej Wiedzę i Naukę “Cognitione”, w ramach której powołała międzynarodowy Think Tank – Laboratorium Analiz Sieciowych (LAS), które zrzesza obecnie 23 ekspertów z 14 krajów. Członek Zarządu i Ekspert LAS. Laboratorium dedykowane jest analizie problemów zarządczych, biznesowych, gospodarczych z perspektywy sieci relacji i struktury sieciowej. Członek zespołu doradczego przy Burmistrzu Miasta i Gminy Wieliczka oraz Komitetu Ekspertów na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Autorka prac z zakresu analizy sieci organizacyjnej, zarządzania wiedzą, modeli biznesu, czy zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw. Pierwsza Stypendystka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Norwegii. Kierownik projektu SONATA, Narodowego Centrum Nauki oraz projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości: Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej - Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Badacz 7 RP UE w międzynarodowym projekcie Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways Programme (IAPP). Od 2001 roku Conference Director, konferencji organizowanej cyklicznie raz w roku z serii Ekonomia-Finanse-Zarządzanie, pt. Współczesne wyzwania w polityce gospodarczej, biznesie i zarządzaniu. Laureatka pierwszej nagrody za monografię, pt. Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa (Ch & Beck, Warszawa) przyznaną przez Polską Akademię Nauk w 2010 r. oraz grantu za monografię, pt. Organizational Network Analysis: Auditing Intangible Resources (New York: Taylor & Francis Group) przyznanego przez MNiSW w ramach programu Doskonała Nauka w 2020 r. W 2021 r. otrzymała wyróżniającą ocenę za działalność naukowo-badawczą przyznaną przez Komisję ds. Oceny Pracowników Naukowych INE PAN.

Publikacje:

Monografie

Publikacja otrzymała grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie „Doskonała Nauka” DNM/SP/462832/2020.

Artykuły w czasopismach

 • Ujwary-Gil, A. (2022). A study of academic library through the prism of knowledge use and problem solving networks. LIBRI - International Journal of Libraries and Information Studies (in print).
 • Ujwary-Gil, A., Lo Re, M., & Parente, F. (2022). The actor-network model of economic networks in a geo-economic context: The conceptual considerations. Forum Scientiae Oeconomia, 10(1), 10-28. https://doi.org/10.23762/FSO_VOL10_NO1_1
 • Ujwary-Gil, A., & Godlewska-Dzioboń, B. (2022). The two-mode network approach to digital skills and tasks among technology park employees. Entrepreneurial Business and Economics Review, 10(2), 187-204. https://doi.org/10.15678/EBER.2022.100211
 • Zakrzewska-Bielawska, A., Lis, A.M., & Ujwary-Gil, A. (2022). Use of structural equation modeling in quantitative research in the field of management and economics: A bibliometric analysis in the systematic literature review. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 18(2), 7-40. https://doi.org/10.7341/20221821
 • Gancarczyk, M., & Ujwary-Gil, A. (2021). Entrepreneurial cognition or judgment: The management and economics approaches to the entrepreneur's choices. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 17(1), 7-23. https://doi.org/10.7341/20211710
 • Florek-Paszkowska, A., Ujwary-Gil, A., & Godlewska-Dzioboń, B. (2021). Business innovation and critical success factors in the era of digital transformation and turbulent times. Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation, 17(4), 7-28. https://doi.org/10.7341/20211741
 • Ujwary-Gil, A., & Potoczek, R. N. (2020). A dynamic, network and resource-based approach to the sustainable business model. Electronic Markets, 30(4), 717-733. https://doi.org/10.1007/s12525-020-00431-6
 • Ujwary-Gil, A. (2019). Organizational network analysis: A study of a university library from a network efficiency perspective. Library and Information Science Research, 41(1), 48-57. https://doi.org/10.1016/j.lisr.2019.02.007
 • Sigurdardottir, A., Ujwary-Gil, A., & Candi, M. (2018). B2B negotiation tactics in creative sectors. Journal of Business and Industrial Marketing, 33(4), 429-441. https://doi.org/10.1108/JBIM-10-2016-0232
 • Ujwary-Gil, A. (2017). The business model and intellectual capital in the value creation of firms: A literature review. Baltic Journal of Management, 12(3), 345-358. https://doi.org/10.1108/BJM-10-2016-0224
 • Ujwary-Gil, A. (2017). Intra-organizational two-mode networks analysis of a public organization. Economics & Sociology, 10(3), 192-205. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2017/10-3/14

 

Rozdziały

 

 • Ujwary-Gil, A. (2022). Network structure. In B. Frey (Ed.), The SAGE Encyclopedia of Research Design (pp. 1049-1050). Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. https://dx.doi.org/10.4135/9781071812082.n383
 • Ujwary-Gil, A. (2022). Quadratic Assignment Procedure. In Bruce B. Frey (Ed.), The SAGE Encyclopedia of Research Design (pp. 1311-1313). Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. https://dx.doi.org/10.4135/9781071812082.n484
 • Gancarczyk, M., Ujwary-Gil, A., & Gonzales-Lopez, M. (2021). The expansion of the smart specialization concept and practice. In M. Gancarczyk, A. Ujwary-Gil, & M. Gonzales-Lopez (Eds.), Partnerships for Regional Innovation And Development: Implementing Smart Specialization in Europe (pp. 1-18) New York, London: Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.4324/9780429330261
 • Ujwary-Gil, A., & Godlewska-Dzioboń, B. (2021). Solutions and research directions to the COVID-19 pandemic at the economic, industry, and business levels: A literature review. In A. Ujwary-Gil & B. Godlewska-Dzioboń (Eds.), Challenges in Economic Policy, Business, and Management in the COVID-19 Era (pp. 15-39). Warsaw: Institute of Economics, Polish Academy of Sciences. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/21084/9788361597803_interior.pdf?sequence=1#page=16
 • Ujwary-Gil, A. (2020). Knowledge use and problem-solving networks in an intra-organizational context: strong and weak ties analysis. In A. Wensley & M. Evans (Eds.), Proceedings of the 17th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning (pp. 372-379). Toronto: The University of Toronto. https://doi.org/10.34190/IKM.20.028
 • Gancarczyk, M., & Ujwary-Gil, A. (2020). Revitalizing industrial policy through smart, micro-level and bottom-up approaches. In A. Ujwary-Gil & M. Gancarczyk (Eds.), New Challenges in Economic Policy, Business, and Management (pp. 11-29). Warsaw: Institute of Economics, Polish Academy of Sciences. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/18934
 • Ujwary-Gil, A. (2020). Meta-sieciowe ujęcie organizacji IT z perspektywy najmniej zintegrowanych społecznie aktorów. In S. Gregorczyk & G. Urbanek, Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej (pp. 153-170). Łódź: Uniwersytet Łódzki. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/19676/Ujwary-Gil_Metasieciowe%20uj%C4%99cie%20organizacji.pdf?sequence=1&isAllowed=y