Badania naukowe prowadzone w Instytucie obejmują szeroki zakres. Na szczególne wyróżnienie zasługują badania nad polskimi firmami w kilku długoletnich projektach badawczych oraz nad innowacyjnością polskiej gospodarki.