24.04.2018 r. konferencja pt.: Ekonomiści o zagrożeniach dla polskiej gospodarki

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji współorganizowanej przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych.

Temat konferencji: Ekonomiści o zagrożeniach dla polskiej gospodarki

Konferencja odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) w godz. 10.00 – 14.30 w Sali Marii Skłodowskiej-Curie w Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.

Przebieg obrad będzie transmitowany na żywo online. Link do wydarzenia będzie znajdować się
na stronie www.pte.pl. Po zakończeniu konferencji zapis stenograficzny oraz audio-wideo
zostaną zamieszczone na stronie internetowej PTE (http:/www.pte.pl/konferencje) oraz KNE
PAN (www.knepan.pl).