17.05.2018 r. Seminarium pt.: Charakter i perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN zaprasza na dyskusję panelową

„Charakter i perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce”

W panelu dyskusyjnym udział wezmą:

  • prof. Stanisław Gomułka, Polska Akademia Nauk
  • prof. Mariusz Próchniak, Szkoła Główna Handlowa
  • dr Mateusz Szczurek, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
  • prof. Jerzy Żyżyński, Uniwersytet Warszawski i Rada Polityki Pieniężnej

Dyskusję panelową poprowadzi prof. Andrzej Szablewski, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Seminarium odbędzie się w dniu 17 maja 2018 roku o godzinie 11.00, w Pałacu Staszica w Sali Okrągłego Stołu, ul. Nowy Świat 72, Warszawa.

Przewidywany czas trwania panelu 2,5 godz., w tym 15 min. przerwa kawowa.