16-17.10 Konferencja pt.: „Gospodarka Polski i Rosji wobec wyzwań rewolucji przemysłowej 4.0”