15.06.2021 Seminarium pt.: Polska transformacja energetyczna – przesłanki, szanse i zagrożenia