07.09.2017 r. referat pt.: Mikroekonomiczne podstawy kształtowania się makroekonomicznych agregatowych wskaźników cen i inflacji. Wybrane zagadnienia teoretyczne oraz badania empiryczne dla gospodarki narodowej

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN uprzejmie zaprasza do udziału w seminarium, na którym mgr Jarosław T. JAKUBIK wygłosi referat pt.

Mikroekonomiczne podstawy kształtowania się makroekonomicznych agregatowych wskaźników cen i inflacji. Wybrane zagadnienia teoretyczne oraz badania empiryczne dla gospodarki narodowej

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 września 2017 roku (czwartek) o godzinie 10.00sali 2411 (24 piętro) w Pałacu Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1.

Streszczenie wystąpienia prezentujemy tutaj.