07.03.2019 r. Seminarium pt.: Demografia firm innowacyjnych w Polsce. Czy kryzys wpływa na innowacyjność?