Outstanding faculty

Kadrę naukową tworzą pracownicy z czterech zakładów naukowych. Wielu z nich zajmowało lub zajmuje wysokie stanowiska w Parlamencie, Rządzie, Narodowym Banku Polskim, Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowym i Komisji Europejskiej. W całej historii INE PAN 10 osób pełniło funkcje ministra, 3 było senatorami, 6 posłami, 4 członkami RPP, jeden był premierem, jeden wicepremierem […]

About the Institute

Institute of Economics, Polish Academy of Sciences was founded on the 10th of December 1980 on the basis of a resolution of the Presidium of the Polish Academy of Sciences approved on the 5th of January 1981 by the Prime Minister. The Institute obtained its legal personality from the President of the Polish Academy of Sciences […]