Studia Ekonomiczne 2006

Studia Ekonomiczne. Nr 4 / 2006

ARTICLES

 • Leszek JASIŃSKI, Konsensus waszyngtoński jako formuła rozwoju gospodarczego
 • Barbara LIBERSKA, Szanse zakończenia negocjacji w ramach rundy Doha
 • Anna ZĄBKOWICZ, Idea ubezpieczeń społecznych a reforma emerytalna w Polsce monetarnej

MISCELLANEA

 • Sylwia HUCIK-GAICKA, Czy analiza fundamentalna ma sens?

ECONOMIC DISCUSSIONS

 • Zbigniew HOCKUBA, Jacek KOCHANOWICZ, Uwagi o kierunkach reform uniwersyteckich studiów ekonomicznych

REVIEWS

 • Konrad WALCZYK, O naturze deficytów budżetowych. Recenzja ksiązki pt. Deficyt budżetowy. Przyczyny a metody ograniczenia, Cezry Józefiak, Piotr Krajewski, Michał Mackiewicz
 • Michał BRZEZIŃSKI, Ekonomia w pogoni za cyborgami. Recenzja książki pt. Machine Dreams.Economics Becomes a Cyborg Science.
 • Krzysztof KOSTRO, Krótka wędrówka po „górzystym” terenie rynków finansowych. Recenzja ksiązki pt. Rynki finansowe, Andrzej Sławiński

Studia Ekonomiczne. Nr 3 / 2006

ARTICLES

 • Karol LUTKOWSKI, System europejskiego pieniądza po siedmiu latach i dylematy polskiej akcesji
 • Andrzej SOPOĆKO, Spekulacja – skala zagrożeń globalnej i lokalnej równowagi

ECONOMIC DISCUSSIONS

 • Wprowadzenie do dyskusji – Krzysztof KOSTRO, Barnett, szkoła austriacka a wymiary w ekonomii
 • Wiliam BARNETT II, Wymiary a ekonomia; niektóre problemy
 • Witold KWAŚNICKI, Marcin ZIELIŃSKI, Uwagi do artykułu Barnetta „Wymiary a ekonomia”
 • Tadeusz BEDNARSKI, Głos polemiczny do artykułu Williama Barnetta
 • Andrzej MALAWSKI, Nieco hałasu o coś, czyli kilka uwag ad hoc o wymiarowości w ekonomii
 • Tomasz ŻYLICZ, Czy w ekonomii jednostki pomiaru coś znaczą?
 • Emil PANEK, Uwagi na marginesie artykułu W. Barnetta „Dimensions and economics: some problems”
 • Zbigniew CZERWIŃSKI, Kilka słów o sprawie wymiarów w ekonomii
 • Zbigniew HOCKUBA, Złożoność a ekonomia: wybrane problemy. Uwagi na marginesie artykułu Williama Barnetta II
 • O tych co odeszli… Wspomnienie o Profesorze Janie Mujżelu – uczonym, dydaktyku, reformatorze – Jan MACIEJA

Economic Studies. No. 1-2 / 2006

ARTICLES

 • Łukasz HARDT, Transaction cost economics as a three dimensional externally driven research program
 • Lesław PIETREWICZ, The impact of EU entry on financial structure and on competitiveness of financial institutions in Poland
 • Krzysztof KOSTRO, Aktualny stan badań nad kapitałem społecznym w Polsce
 • Urszula SKORUPSKA, Program antyetatystyczny ekonomistów Szkoły Krakowskiej

MISCELLANEA

 • D. W. MACKENZIE, Oskar Lange and the impossibility of economic calculation
 • Juliusz JABŁECKI, Mateusz MACHAJ, Znaczenie debaty o kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie dla współczesnej myśli ekonomicznej

Abstracts of articles in English – Economic Studies 2006