Kryzys na rynkach towarowych a kartele eksportowe i spekulacje na rynkach finansowych

BEETHOVEN 1, Kierownik OSKAR KOWALEWSKI

Globalny kryzys żywnościowy z lat 2007-08 wywołany był nagłym wzrostem cen żywności średnio ok. 40%. Mimo iż tragiczne konsekwencje nagłego wzrostu cen dla krajów rozwijających się są powszechnie znane, przyczyny kryzysu pozostają niejasne. Co więcej cały czas wiadomo niewiele jak ograniczyć tego typu zjawiska w przyszłości. Ten projekt postara się pomóc zrozumieć zjawisko kryzysu na rynku towarów żywnościowych po przez wskazanie możliwego źródła. Zamierzamy wskazać przyczynowy związek między spekulacjami na rynkach finansowych i towarowych a powstaniem karteli eksportowych i ich wpływ na nagły wzrost cen żywności. Nasze wstępne badania (Gnutzmann, Śpiewanowski 2014) dostarczają wstępnych dowodów na to, że źródła kryzysu tkwią w powstaniu kartelu na rynku nawozów sztucznym, który doprowadził do znaczącego wzrostu cen produktów żywnościowych. Cele projektu są następujące:

  • Zrozumieć wpływ spekulacji na rynkach finansowych na powstawanie karteli eksportowych oraz zasugerować ograniczenia spekulacji utrudniające powstawanie tego typu zmów cenowych.
  • Ocenić szkody wynikające z powstania karteli eksportowych oraz zasugerować regulacje z zakresu handlu międzynarodowego ograniczające szkody ponoszone przez poszkodowane kraje.
  • Ocenić znaczenie spekulacji na rynkach finansowych i towarowych na powstanie kryzysu żywnościowego uwzględniają powstawanie karteli jako mechanizm transmisji
  • Stworzyć ekonometryczny model strukturalny połączenia „spekulacje-kartel-kryzys”