mgr Barbara Kubielas, MBA

Barbara Kubielas

 

Główny specjalista

 

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Lingwistyki Stosowanej ukończyła studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, praca dyplomowa pod. Kierunkiem prof. Grażyny Bartkowiak, na temat Reforma nauki w świetle wyników badań własnych. Główny specjalista ds. Administracyjnych i Pracowniczych INE PAN od 2009 roku, kierownik Działu Administracji INE PAN (2003 – 2009), researcher dla Frankfurter Allgemeine Zeitung (1994 – 2003). Tłumacz przysięgły języka niemieckiego dla Ministerstwa Skarbu Państwa, tłumaczenia w zakresie prywatyzacji oraz prawnicze dla Departamentu Zastępstwa Procesowego, tłumacz Izby Rzemieślniczej Düsseldorf, Ministerstwa Kultury i Sztuki, Sender Freies Berlin, Zweites Deutsches Fernsehen. Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich od 1981, członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych od 1992 r.