Studia podyplomowe „Master of Business Administration HR”, dalej zwane studiami MBA HR, prowadzone będą w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych i na styku dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Studia adresowane są do osób mających doświadczenie zawodowe w obszarze szeroko rozumianego zarządzania kapitałem ludzkim chcących usystematyzować i zaktualizować swoją wiedzę zawodową. Kompetencje zdobyte i rozwinięte podczas studiów umożliwią absolwentom dynamiczny rozwój kariery w obszarze Human Resources Management.

Po więcej szczegółów zapraszamy na mbahr.inepan.pl