Konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego i Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych