Konkurs na stanowisko asystent naukowy do grantu badawczego

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko
asystent naukowy do grantu badawczego

1.      Liczba stanowisk: 1

2.      Wymagania:

 • Wykształcenie: wyższe/student ostatniego roku studiów magisterskich
 • Umiejętności: znajomość komputera, w tym arkusza kalkulacyjnego
 • Znajomość języków obcych: angielski na poziomie dobrym

3.      Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny + życiorys

4.      Dyscyplina naukowa: Ekonomia (Finanse)

5.      Opis zadań:

 • Tytuł projektu: Kryzys na rynkach towarowych a kartele eksportowe i spekulacje na rynkach
 • Zakres obowiązków:
  • zbieranie danych na potrzeby badań z różnych źródeł,
  • poszukiwanie i analiza literatury przedmiotu,
  • praca administracyjna (w ograniczonym zakresie).

6.      Typ konkursu NCN: BEETHOVEN, panel HS

7.      Termin składania ofert: 31.08.2016 r.

8.      Forma składania ofert: elektronicznie na adres okowale@inepan.waw.pl

9.      Warunki zatrudnienia:

 • Długość trwania projektu: 36 m-cy,
 • Okres wynagrodzenia w zależności od postępów pracy, ale nie dłużej niż do końca projektu.

10.  Dodatkowe informacje:

 • Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać mailowo na adres okowale@inepan.waw.pl
 • Przebieg/etapy rekrutacji: Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Kierownik projektu zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).
 • Prosimy o zawieranie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).