Gratulacje dla dr. Jakubka

Z ogromną radością informujemy, że we wrześniu 2018 roku ukazał się artykuł pracownika INE PAN dr Marcina Jakubka pt. Community cohesion and assimilation equilibria w czasopiśmie JOURNAL OF URBAN ECONOMICS (45 pkt MNiSW) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094119018300342#

Ponadto w ubiegłym tygodniu dr Marcin Jakubek otrzymał Nagrodę im. Profesora A. Malawskiego za rozprawę doktorską pt. Essays in Applied Migration Theory: Networks, Assimilations, and Employer Sanctions

http://matematyka.uek.krakow.pl/AMPrize/laureaci.php

Autorowi artykułu i laureatowi nagrody gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dyrekcja Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN