dr Marcin JAKUBEK

Unit:

Zakład Gospodarki Światowej

Research interest:

Mikroekonomia, relatywna deprywacja, migracje, ekonomia dobrobytu


mjakubek@inepan.waw.pl

About me:

Dr Marcin Jakubek zajmuje się badaniami wpływu relatywnej deprywacji na podejmowane decyzje ekonomiczne dotyczące m.in. migracji i asymilacji oraz na pomiar dobrobytu społecznego. Współautor ponad 15 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych. Interesuje się również rynkami energii elektrycznej, w szczególności zagadnieniami związanymi z optymalizacją działań zaradczych. Był laureatem Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW, jego praca doktorska Essays in applied migration theory: Networks, assimilation, and employer sanctions została wyróżniona Nagrodą im. Profesora Andrzeja Malawskiego dla młodych naukowców za wybitny wkład w rozwój ekonomii matematycznej. Realizował grant NCN OPUS 7 pt. Relatywna deprywacja a decyzje ekonomiczne.

Publications:

Papers in scientific journals

 1. Stark, O., Budzinski, W., Jakubek, M., & Kosiorowski, G. (2022). On the optimal size of a joint savings association. Journal of Comparative Economics, 50(3), 804-814. https://doi.org/10.1016/j.jce.2022.04.002
 2. Stark, O. & Jakubek, M. (2022). Can the evolution of joint savings agreements counter the effect of higher costs of migration on its intensity? Journal of Evolutionary Economics, 32, 757–796. https://doi.org/10.1007/s00191-022-00763-w
 3. Stark, O. & Jakubek, M. (2020). A methodological rejoinder to „Does income relate to health due to psychosocial or material factors?” Social Science & Medicine, 259, 112829. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.112829
 4. Urresti-Padrón, E., Jakubek, M., Jaworski, W., & Kłos, M. (2020). Pre-selection of the optimal sitting of phase-shifting transformers based on an optimization problem solved within a coordinated cross-border congestion management process. Energies, 13(14), 3748. https://doi.org/10.3390/en13143748
 5. Stark, O., Jakubek, M., & Szczygielski, K. (2018). Community cohesion and assimilation equilibria. Journal of Urban Economics, 107, 79-88. https://doi.org/10.1016/j.jue.2018.06.004
 6. Stark, O., Jakubek, M., & Kobus, M. (2015). A bitter choice turned sweet: How acknowledging individuals’ concern at having a low relative income serves to align utilitarianism and egalitarianism. Journal of Evolutionary Economics, 25(3): 541-557. https://doi.org/10.1007/s00191-015-0396-6
 7. Stark, O. & Jakubek, M. (2013). Migration networks as a response to financial constraints: Onset, and endogenous dynamics. Journal of Development Economics, 101, 1-7. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2012.07.002
 8. Stark, O., Bielawski, J., & Jakubek, M. (2015). The impact of the assimilation of migrants on the well-being of native inhabitants: A theory. Journal of Economic Behavior and Organization, 111, 71-78. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.12.010
 9. Stark, O., Rendl, F., & Jakubek, M. (2012). The merger of populations, the incidence of marriages, and aggregate unhappiness. Journal of Evolutionary Economics, 22(2), 331–344. https://doi.org/10.1007/s00191-011-0234-4
 10. Stark, O. & Jakubek, M. (2011). Is population growth conducive to the sustainability of cooperation? Economics and Human Biology, 9(4), 443–451. https://doi.org/10.1016/j.ehb.2011.06.003

Chapters in books

 1. Stark, O. & Jakubek, M. (2022). Employer sanctions: A policy with a pitfall? In: R. M. Sauer (Ed.), World Scientific Handbook of Global Migration (Vol. 1, pp. 205-223). World Scientific Publishing. https://doi.org/10.1142/12577-vol1
 2. Stark, O., Kosiorowski, G., & Jakubek, M. (2018). An adverse social welfare consequence of a rich-to-poor income transfer: a relative deprivation approach. In: S. Bandyopadhyay (Ed.), Research on Economic Inequality (Vol. 25, pp. 1-37). Bingley: Emerald. https://doi.org/10.1108/S1049-258520170000025001
 3. Stark, O. & Jakubek, M. (2016). Can a concern for status reconcile diverse social welfare programs? In: J. Bishop & J. G. Rodríguez (Eds.), Research on Economic Inequality (Vol. 24, pp. 235-246). Bingley: Emerald. https://doi.org/10.1108/S1049-258520160000024010