Instytut Nauk Ekonomicznych PAN prowadzi studia doktoranckie oraz studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych. Instytut przykłada szczególną wagę do kwestii edukacyjnych jako swojej misji służenia społeczeństwu  i statutowego obowiązku kształcenia i pomnażania wiedzy i umiejętności  kadry naukowej oraz kwalifikacji  kierowników życia  społeczno-gospodarczego.

Studia doktoranckie i podyplomowe prowadzone w INE PAN są propozycją dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo i naukowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują poszerzenie swoich umiejętności,  przekwalifikowanie się  i  zmianę pola aktywności zawodowej.

W roku akademickim 2018/2019 zapraszamy do studiowania na następujących rodzajach Studiów:

  1. Podyplomowe  szerokoprofilowe studia zawodowe
    • Executive Doctor of Business Administration (EDBA) w języku polskim, studia podyplomowe z ekonomii z elementami zarządzania dla menedżerów (link)
    • Executive Master of Business Administration (EMBA) w języku polskim, studia podyplomowe (link)
    • Master of Business Administration (MBA) w języku angielskim, studia podyplomowe (link)
    • Master of Business Administration Young (MBAY) (link)

INE PAN posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Wszystkie zajęcia odbywają się w Pałacu Kultury i Nauki lub w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72

Dane kontaktowe do Kierowników i Sekretarzy Studiów znajdują się na stronach poszczególnych kierunków.

Kierunek
studiów

Kierownik Studium

Sekretarz Studium

Kontakt

Termin
przyjęć

1. Executive Doctor of Business Administration

Studia podyplomowe z ekonomii z elementami zarządzania dla menedżerów

Prof. Krzysztof Bartosik mgr Aneta Jasińska ajasinska@inepan.waw.pl;
Tel. 22 656 64 31, Tel.kom. 606 754 673
pon: godz. 9.00-16.00; wt-czw: godz. 8.00-16.00; pt: godz. 8.00-15.00, pokój 2324

 

2. Executive Master of Business Administration

Studia podyplomowe

 dr hab. Joanna Cygler mgr Aneta Jasińska ajasinska@inepan.waw.pl

Tel. 22 656 64 31

Tel. kom. 606 754 673

pon: godz. 9.00-16.00; wt-czw: godz. 8.00-16.00; pt: godz. 8.00-15.00, pokój 2324
3. Master of Business Administration Young

Studia podyplomowe

dr hab. Anna Ujwary-Gil  mgr Daniel Habura dhabur@inepan.waw.pl

tel. 22 656 64 38

Tel. kom. 535 006 790

4. Master of Business Administration w języku angielskim

Studia podyplomowe

 dr hab. Anna Ujwary-Gil  mgr Daniel Habura
5. Praktyczne metody statystyczne

Studia podyplomowe

 

 

 

6. Ekonomia menedżerska

Studia podyplomowe

Pokój 2301 znajduje się na 23 piętrze, a pokój 2411 na 24 piętrze Pałacu Kultury i Nauki

Adres korespondencyjny: 

Dział Dydaktyczny INE PAN
Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa,

23 piętro, p.2324

tel/fax: 022 656 64 31, 022 656  64 38