Raporty sektorowe

Pierwszy z raportów dla obszarów gospodarki wyróżniających się pod względem innowacyjności został poświęcony sektorowi lotniczemu. Dwujęzyczny Raport o innowacyjności sektora lotniczego w Polsce w 2010 roku przygotowany przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki został zaprezentowany na konferencji, która odbyła się 13 października 2011 r. w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Konferencji towarzyszyła wystawa pt.: Innowacyjność lotnictwa. Publikacja zyskała zasięg międzynarodowy, trafiła do kilkudziesięciu krajów świata, została wykorzystana do promocji kraju przez polskie WPHI podczas targów lotniczych w Hadze, Tokio i Berlinie. Więcej informacji i publikacja są dostępne na stronie www.innovation-in-aviation.pl. W takiej samej dwujęzycznej formule rok później ukazał się raport poświęcony innowacyjności sektora medycznego. Jego premiera miała miejsce 23 października 2012 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN na konferencji Innowacje dla ochrony zdrowia. Raport ten jest dostępny na stronie:www.innovation-in-healthcare.pl.

Raport lotniczy

Raport medyczny