Instytut Nauk Ekonomicznych PAN prowadzi studia doktoranckie oraz studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych. Instytut przykłada szczególną wagę do kwestii edukacyjnych jako swojej misji służenia społeczeństwu  i statutowego obowiązku kształcenia i pomnażania wiedzy i umiejętności  kadry naukowej oraz kwalifikacji  kierowników życia  społeczno-gospodarczego.

Studia doktoranckie i podyplomowe prowadzone w INE PAN są propozycją dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo i naukowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują poszerzenie swoich umiejętności,  przekwalifikowanie się  i  zmianę pola aktywności zawodowej.

W roku akademickim 2015/2016 zapraszamy do studiowania na następujących rodzajach Studiów:

 1. Podyplomowe  szerokoprofilowe studia zawodowe
  • Executive Doctor of Business Administration (EDBA) w języku polskim, studia podyplomowe z ekonomii z elementami zarządzania dla menedżerów (link)
  • Executive Master of Business Administration (EMBA) w języku polskim, studia podyplomowe (link)
 2. Podyplomowe specjalistyczne studia zawodowe
  • Rachunkowość (link)
  • Praktyczne Metody Statystyczne (link)
  • Ekonomia Menedżerska (link)

INE PAN posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Wszystkie zajęcia odbywają się w Pałacu Kultury i Nauki lub w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72

Dane kontaktowe do Kierowników i Sekretarzy Studiów znajdują się na stronach poszczególnych kierunków.

Kierunek
studiów

Kierownik Studium

Sekretarz Studium

Kontakt

Termin
przyjęć

1. Executive Doctor of Business Administration

Studia podyplomowe z ekonomii z elementami zarządzania dla menedżerów

Prof. Krzysztof Bartosik mgr Aneta Jasińska ajasinska@inepan.waw.pl;
mba@inepan.waw.pl;Tel. 22 656 64 31Tel.kom. 606 754 673
Czwartki 13.00-15.00 pok.2320

 

2. Executive Master of Business Administration

Studia podyplomowe

Dr Lesław Pietrewicz mgr Aneta Jasińska ajasinska@inepan.waw.pl

mba@inepan.waw.pl

Tel. 22 656 64 31

Tel.kom. 606 754 673

Środy

14.00-16.00

pok.2320

3. Rachunkowość

Studia podyplomowe

Prof. Andrzej Szablewski mba@inepan.waw.pl

Tel. 22 656 64 31

Środy

14.00-16.00 pok.2320

4. Dyrektorzy Finansowi

Studia podyplomowe

Prof. Andrzej Sopoćko
5. Praktyczne metody statystyczne

Studia podyplomowe

Prof. Maciej K. Dudek Środy

14.00-16.00 pok.2320

 

 

6. Ekonomia menedżerska

Studia podyplomowe

Prof. Tadeusz Baczko mba@inepan.waw.pl

Tel. 22 656 64 31

Pokoje 2301 i 2320 znajdują się na 23 piętrze, a pokój 2411 na 24 piętrze Pałacu Kultury i Nauki

Adres korespondencyjny: 

Dział Dydaktyczny INE PAN
Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa,

23 piętro, p.2320

tel/fax: 022 656 64 31
tel.kom: 606 754 673