Zastosowania aplikacji Google

Celem kursu jest zapoznanie studentów z możliwościami, jakich dostarczają aplikacje Google oraz zasadami ich efektywnego wykorzystania w realizacji zadań współczesnego przedsiębiorstwa.

Tematyka zajęć koncentruje się na praktycznych aspektach wykorzystania potencjału narzędzi udostępnianych przez Google w procesach gromadzenia i przetwarzania informacji oraz organizacji pracy grupowej. Studenci rozwijają swoją wiedzę na temat możliwości wykorzystania aplikacji Google w zarządzaniu informacją, organizowaniu komunikacji firmy, badaniach marketingowych oraz analizie danych.

Kurs rozwija umiejętności praktycznego wykorzystania funkcji dostarczanych przez wybrane aplikacje Google w realizacji typowych działań biznesowych oraz w automatyzacji procesów przepływu informacji i współpracy w organizacji.

W trakcie zajęć studenci nabywają umiejętności łączenia poszczególnych funkcji aplikacji Google w celu zorganizowania efektywnego środowiska pracy oraz elektronicznego obiegu dokumentów.

Praktyczny charakter zajęć sprzyja kształceniu umiejętności swobodnego posługiwaniu się przez studentów dokumentami, arkuszami i formularzami Google, zarządzania prawami dostępu do repozytoriów danych oraz organizacji warunków współpracy w ramach zespołów zadaniowych.

Prowadzący
mgr Witold Wilk
Analityk procesów biznesowych i systemów informacyjnych. Specjalista w dziedzinie modelowania procesów oraz projektowania i doskonalenia architektury procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Wykładowca WSB – National Louis University w Nowym Sączu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu SWPS w Warszawie, ekspert współpracujący z Pracownią Analiz Procesowych i Sieciowych INE PAN. Główny obszar jego zainteresowań zawodowych stanowią zagadnienia związane z analizą i wspomaganiem decyzji, modelowaniem procesów biznesowych oraz wykorzystaniem narzędzi IT w zarządzaniu. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczych i aplikacyjnych z zakresu edukacji menedżerskiej oraz projektowaniu, tworzeniu i praktycznym wykorzystaniu symulacyjnych gier decyzyjnych wspomagających proces kształcenia. Realizuje projekty z zakresu reorientacji procesowej oraz koordynuje wdrożenia systemów informatycznych w przedsiębiorstwach.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.30 raz w miesiącu przez 4 miesiące. Kurs prowadzony jest on-line.

Cena kursu to 3000 zł

Rekrutacja trwa

Kurs rozpocznie się po zebraniu grupy

Kontakt

Daniel Habura – Kierownik Działu Dydaktycznego

tel. 22 656 34 31, 535 006 790

email: dhabur[at]inepan.waw.pl