Zarządzenie w sprawie organizacji pracy Instytutu do 24 maja