20.10.2016 r. Seminarium pt.: Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju