10.11.2016 r. Seminarium pt.: Patologie rozwoju jako efekt polityki pieniężnej – geneza Planu Morawieckiego