17.11.2016 r. Seminarium pt.: Co wnosi do ekonomii studiowanie ekonomicznej strony kultury?