Motywy i skutki przekształcenia banków zagranicznych w oddziały

OPUS 9, Kierownik OSKAR KOWALEWSKI

W ramach planowanego projektu badawczego chcemy przeprowadzić analizę działalności oddziałów banków i banków zależnych operujących na rynkach zagranicznych i należących do międzynarodowych grup bankowych w dwóch podstawowych aspektach. Po pierwsze, zamierzamy ustalić, jakie czynniki wpływają na decyzje międzynarodowych banków o przekształceniu zależnych od nich podmiotów (banków) na rynkach zagranicznych w oddziały. Po drugie, planujemy sprawdzić, jakie są finansowe konsekwencje decyzji o przekształceniu banku zależnego w oddział dla podmiotu macierzystego. Dla osiągnięcia celów badawczych zamierzamy wykorzystać sprawozdania finansowe międzynarodowych banków i ich banków zależnych, które pochodzić będą z bazy danych Bankscope. W bazie tej dostępne są zarówno sprawozdania banków zależnych, które zostały przekształcone w późniejszym terminie w oddziały, ale także ich podmiotów macierzystych. W celu ustalenia aktualnych form działalności banków i ich zmian wykorzystane zostaną informacje dostępne w prasie, pochodzące od narodowych organów nadzorów oraz Internetu. Podstawowym narzędziem badawczym będzie estymacja panelowych modeli liniowych i nielinowych, przy czym we wszystkich modelach najważniejszymi zmiennymi objaśniającymi będę te ilustrujące działalność banków zależnych i ich podmiotów macierzystych.