Poznaj język C/C++, by lepiej zarządzać projektem informatycznym

Kurs przeznaczony dla menadżerów projektów informatycznych pragnących lepiej zrozumieć zagadnienia programowania w języku C oraz C++ z jakimi mierzą się programiści zespołów projektowych. W pierwszej części kursu poruszane są wszystkie aspekty języka strukturalnego ANSI C, od zagadnień podstawowych po złożone zależności tego języka. Część druga obejmuje zagadnienia związane z programowaniem obiektowym w języku C++, w tym także szablony oraz opis standardów języka C++.

Po ukończeniu kursu jego uczestnik zdobędzie umiejętności:

– rozumienia kodu języka C/C++

– programowania w języku C/C++ w oparciu o zadany algorytm

– budowania własnych programów w języku C/C++

– korzystania z zaawansowanych elementów języka C++

Prowadzący
mgr inż. Wojciech Wójtowicz

Certyfikowany instruktor firmy Cisco  z certyfikatem CCSI (Certified Cisco Systems Instructor). W roku 2013 rozpoczął współpracę z Działem Szkoleń firmy Comarch S. A., w ramach której prowadzi szkolenia dla specjalistów IT w zakresie programowania na platformie .NET oraz w zakresie projektowania, zarządzania oraz bezpieczeństwa sieci komputerowych.

Nauczyciel akademicki z kilkunastoletnim stażem. Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Systemów Informatycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, na kierunku Informatyka.

W latach 1999 – 2017 nauczyciel akademicki w WSB – National-Louis University.

W roku 2009 odbył staż naukowy w DePaul University w Stanach Zjednoczonych, a rok później uczestniczył jako wykładowca w programie Erasmus Teaching Programme w Reykjavik University w Islandii. W kolejnych latach prowadził wykłady w trakcie  organizowanych przez uczelnie europejskie programach International Week: dwukrotnie tj. w roku 2013 oraz 2015 w Université Léonard de Vinci (Paryż, Francja), w roku 2015 w Hof University (Hof, Niemcy) oraz w roku 2016 w ISCAP – Politecnico do Porto (Porto, Portugalia).

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.30 raz w miesiącu przez 4 miesiące. Kurs prowadzony jest on-line.

Cena kursu to 3000 zł

Rekrutacja trwa

Kurs rozpocznie się po zebraniu grupy

Kontakt

Daniel Habura – Kierownik Działu Dydaktycznego

tel. 22 656 34 31, 535 006 790

email: dhabur[at]inepan.waw.pl