Zarządzeniem dyrektora nr 2/2021 wprowadzona została w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk „Polityka przeciwdziałania korupcji w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk”.  Treść zarządzenia oraz politki dostępna jest poniżej.

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2021.