mgr Jolanta Rycąbel, MBA

Jolanta Rycąbel

 

Główny Księgowy

 

Absolwentka ekonomii na Politechnice Radomskiej im. Kazimierza  Pułaskiego w Radomiu, studiów podyplomowych Rachunkowość i Finanse  Przedsiębiorstw w Wyższej Szkole  Przedsiębiorczości  i Zarządzania im. Leona  Koźmińskiego w Warszawie, studiów podyplomowych Executive MBA – profil menedżerski w Instytucie  Nauk  Ekonomicznych  PAN.  Samodzielna księgowa  w  Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie w okresie IV.2001—V.2007.  Od VI.2007 pracuje w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie. Pracę w INE PAN rozpoczęła jako  samodzielna księgowa, a obecnie pracuje na stanowisku Głównego Księgowego.