mgr Elżbieta Magdalińska

Elżbieta Magdalińska

 

Starszy kustosz biblioteczny

 

Wykształcenie wyższe w dziedzinie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, ze specjalnością organizacja i zarządzanie biblioteką. Od 2001 roku zatrudniona w Bibliotece Ekonomicznej INE PAN, obecnie na stanowisku kustosza bibliotecznego. Poprzednie miejsca pracy to m.in. Biblioteka Naukowa Państwowego Zakładu Higieny, Biblioteka Techniczna Centrum Informacji Naukowej i Przemysłowej Instytutu Ekonomiki Przemysłu. W INE PAN, oprócz prowadzenia Biblioteki Ekonomicznej, co obejmuje gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów zwartych oraz periodycznych, a także tematyczne wyszukiwanie informacji, prowadzi także bibliografię publikacji pracowników Instytutu, co związane jest ze sprawdzaniem podawanych tam afiliacji niezbędnych przy składaniu sprawozdaniach oraz kategoryzacji w MNiSW. Rozpowszechnia także wydawnictwa Instytutu, zarówno w formie bezpłatnej, co obejmuje wysyłkę egzemplarza obowiązkowego  do bibliotek, przekazywanie egzemplarzy dla Rady Naukowej INE PAN, egzemplarzy autorskich, na seminariach, jak i w formie odpłatnej czyli realizacja zamówień i prenumerata. Od 2003 roku jest sekretarzem technicznym Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, co obejmuje zajmowanie się bieżącymi sprawami administracyjnymi KNE PAN, od korespondencji, poprzez organizację i obsługę posiedzeń plenarnych, konferencji, sprawozdawczość aż po przeprowadzanie co cztery lata wyborów do KNE PAN. Od 2011 roku będzie także prowadziła Archiwum INE PAN.