mgr Daniel Habura

Daniel Habura

 

Kierownik Działu Dydaktycznego

 

Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, specjalność Zarządzanie biznesem oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz studiów podyplomowych Innowacyjne Zarządzanie Badaniami Naukowymi. W latach 2002 – 2014 pracownik WSB-NLU na stanowiskach: Kierownik Działu Obsługi Dydaktyki, Kierownik Biura Obsługi Studentów i Studiów, Pełnomocnik Rektora ds. Reorganizacji Procesu Rekrutacji i Działań Promocyjnych, Dyrektor Biura Rektora.

Od 2014 r. związany z INE PAN na stanowisku Kierownika Działu Dydaktycznego.