Z przyjemnością informujemy, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki, Instytutowi Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk przyznana została kategorię naukową A w dyscyplinie ekonomia i finanse. Uzyskana kategoria stanowi potwierdzenie prowadzenia przez Instytut badań naukowych najwyższej jakości.

Spośród kryteriów ocenianych przez Komisję, na szczególne wyróżnienie zasługuje aktywność publikacyjna, w którym to kryterium Instytut otrzymał 261,79 pkt przy wartościach referencyjnych: dla kategorii A = 249,559 pkt i 192,703 pkt dla kategorii B+.