INE PAN wśród najwyżej ocenianych jednostek naukowych w Polsce

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Instytutowi Nauk Ekonomicznych PAN kategorię naukową A. W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że nasz instytut znalazł się wśród 15% jednostek najwyżej ocenianych w ramach kryterium publikacyjnego.