Zarządzenie w sprawie organizacji pracy Instytutu do 15 maja