“Development pattern of CEE countries after 2007-2009 crisis, on the example of Poland and Hungary” Warsaw, 29 September 2016

Program of the Third Bilateral Polish-Hungarian Conference “Development pattern of CEE countries after 2007-2009 crisis, on the example of Poland and Hungary”  Warsaw, 29 September 2016 Staszic Palace, Nowy Świat 72 Street, Marii Curie Skłodowska Hall Registration 9.30-10.00 Conference opening 10.00-10.10 Prof. Piotr Krajewski, Director of Institute of Economics, Polish Academy of Sciences I. Session: […]

Economic Studies 2012

Economic Studies No. 3/2012 CONTENTS ARTICLES Anna WZIĄTEK-KUBIAK, Ewa BALCEROWICZ, Marek PĘCZKOWSKI, Sectoral Patterns of Innovation: Comparing High and Low Technology Sectors’ Firms in the New Member States Szymon TRUSKOLASKI, The Role of Cooperation and Observation in Innovative Activity of Polish Enterprises: Results from CIS 2008 Maciej GRODZICKI, Emerytury branżowe w Polsce w kontekście teorii grup interesu Jacek […]

Economic Studies 2011

Economic Studies No. 4 / 2011   CONTENTS ARTICLES Urszula GRZELOŃSKA, Rola sektora non profit w polskiej gospodarce Anna WZIĄTEK-KUBIAK, Marek PĘCZKOWSKI, Ewa BALCEROWICZ, Occasional and Persistent Innovators in Poland: An Empirical Study of Obstacles to Innovation and Their Complementarities Dominik SKOPIEC, Polityka kursowa Chin jako instrument realizacji proeksportowej strategii wzrostu gospodarczego MISCELLANEA Konrad OLESIEWICZ, Używanie sieci społecznościowych a wzrost […]

Economic Studies 2010

Economic Studies No 4/2010. CONTENTS ARTICLES Barbara LIBERSKA, Perspektywy rozwojowe chińskiej gospodarki do 2050 roku Anna ZORSKA, The Rise of Chinese Transnational Corporations  Bogusława SKULSKA, Proces integracji gospodarczej Chin z krajami ASEAN  MISCELLANEA Piotr ŁASAK, Rozwój chińskiego przemysłu motoryzacyjnego REVIEWS Krzysztof BARTOSIK, Recenzja książki Tomasza Budnikowskiego: „Bezrobocie wyzwaniem współczesności”   Economic Studies No 3 / 2010. CONTENTS ARTICLES Krzysztof KONTEK, Bariery […]

Economic Studies 2009

Economic Studies No. 3-4 / 2009 Wspomnienie o Doktorze Krzysztofie Kostro, Zbigniew HOCKUBA ARTICLES Elżbieta MĄCZYŃSKA, Ekonomia a przełom cywilizacyjny Tomasz ŻYLICZ, What economists are to learn from the economic crisis? Łukasz HARDT, Czy ekonomia radzi sobie z wyjaśnianiem i opisywaniem rzeczywistości? Refleksje o stanie teorii ekonomii w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego lat 2008-2009 Urszula PŁOWIEC, Kilka refleksji o […]

Economic Studies 2008

Economic Studies. No. 3-4 / 2008 ARTICLES Tomasz KOŚCIELSKI, Krzysztof MALAGA Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu z saldem środków Unii Europejskiej Kazmierz TARCHALSKI, Ekonomia “cudu australijskiego”. Od dobrobytu przez socjalizm kolonialny i stagnację do prosperity Andrzej SZABLEWSKI, Problem asymetrii informacji w regulacji monopolu naturalnego – ujęcie teoretyczne Lesław PIETREWICZ, […]

Economic Studies 2007

Economic Studies. No. 3-4 / 2007 ARTICLES Katarzyna KOWALSKA, New Technology, Od dekompozycji do integracji struktur – zachodnipomorskie i łódzkie doświadczenia z koordynowaną opieką zdrowotną Krystyna BOBIŃSKA, Specyfika prywatyzacji sektorów infrastruktury gospodarczej w Polsce Urszula SKORUPSKA, Krzysztof KOSTRO, Czy ekonomistów szkoły krakowskiej ączyło wspólne podejście metodologiczne? Lesław PIETREWICZ, Should EU Entry Influence Capital Structure Decisions […]

Economic Studies 2005

Economic Studies No. 4 / 2005 ARTICLES Krystyna BOBIŃSKA, Ekonomiczna racjonalność formułowania celów użyteczności publicznej (w Unii Europejskiej i w Polsce) Piotr KRAJEWSKI, Skuteczność automatycznych stabilizatorów koniunktury w Polsce Agnieszka DOMAŃSKA, Dariusz WINEK, Wpływ wyposażenia w sieć dróg w Polsce na wielkość produkcji oraz na produktywność czynników wytwórczych Sławomir KALINOWSKI, Eksperymentalna analiza porównawcza zachowań negocjacyjnych […]

Economic Studies 2004

 Economic Studies. No. 3-4 / 2004 ARTICLES Marcin STAMIROWSKI, Multifactor affine term structure models — empirical analysis of the Polish yield curve dynamics with use of Kalman filter Bogdan KOSTRO, Determinanty zdolności konkurencyjnej gospodarki narodowej w europejskim procesie integracyjnym. Perspektywy nowych Państw Członkowskich Unii Europejskiej Michał MACKIEWICZ, Wybór optymalnej reguły fiskalnej — perspektywa długookresowa Kamila […]

Economic Studies 2003

Economic Studies. No 4 / 2003. INTRODUCTION 70 lat historii Studiów Ekonomicznych — Urszula GRZELOŃSKA, Zbigniew HOCKUBA ARTICLES Ryszard RAPACKI, David M. KEMME: Najważniejsze zagrożenia równowagi finansów publicznych w Polsce w przededniu wejścia do Unii Europejskiej Marian GORYNIA, Radosław WOLNIAK: Polish Firms in the European Union. Their Internationalization Projections and Perspectives Andrzej WOJTYNA: W poszukiwaniu optymalnej […]