INFORMATION ON PROGRAMS SUPPORTING COOPERATION WITH THE UKRAINIAN RESEARCHERS

1. Program wsparcia dla naukowców z Ukrainy organizowany przez Polską Akademię Nauk (PAN) i Narodową Akademię Nauk Stanów Zjednoczonych (NAS) Program in support of Displaced Ukrainian Scholars organized jointly by the Polish Academy of Sciences (PAS) and the National Academy of Sciences of the United States (NAS) Informacje o naborze wniosków znajdują się na stronie […]