Economic Studies 2013

Economic Studies No. 4/2013 CONTENTS ARTICLES Andrzej T. SZABLEWSKI, Geneza i rozwój modelu regulacji cen RPI-X Rafał WARŻAŁA, Wahania koniunkturalne a rynek pracy w Polsce Justyna BRZEZICKA, Anna RADZ EWICZ, Oksana KURYJ‑WYSOCKA,Radosław WIŚNIEWSKI, Badanie efektu pewności i izolacji na rynku nieruchomości w kontekście teorii perspektywy Lesław PIETREWICZ, Perspektywy rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Grzegorz BYWALEC, Rozwój regionalny Indii po […]

Economic Studies 2014

List of reviewers in 2014 Economic Studies No. 4/2014 ARTICLES Barbara LIBERSKA, Brazylijski model rozwoju na rozdrożu Urszula ŻUŁAWSKA, Gospodarka Meksyku na początku XXI wieku Ewa CIEŚLIK, Prospects for trade growth between Poland and China Jerzy KLEER, Destrukcyjne siły ładu światowego Anna WZIĄTEK-KUBIAK, Marek PĘCZKOWSKI, Zachowania innowacyjne przedsiębiorstw przemysłowych z większościowym udziałem kapitału krajowego i […]

Economic Studies 2015

List of reviewers in 2015   Economic Studies No. 4/2015 ARTICLES Stanisław GOMUŁKA, Gospodarka światowa w XXI wieku: czy trendy wieku XX będą kontynuowane? Andrzej SZABLEWSKI, Urszula SKORUPSKA, W kierunku regulacji z rosnącym udziałem odbiorców – przypadek argentyńskiej metody Public Contest Agnieszka DOMAŃSKA, Konrad KOSTRZEWA, Szoki polityki fiskalnej i pieniężnej w Polsce – wpływ na […]

Economic Studies

  Editions 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018   Economic Studies is a scientific quarterly publishing theoretical and empirical papers in he field of economics and economic practice. It is published by the Institute of Economics, Polish Academy of Sciences (INE PAN). The journal has a long history, dating back to 1930s, […]

Outstanding faculty

The scientific staff consists of employees from four scientific institutions. Many of them have held or held high positions in the Parliament, Government, National Bank of Poland, the European Bank for Reconstruction and Development, the World Bank and the European Commission. In the whole history of INE PAN, 10 persons acted as the minister, 3 […]