Zaproszenie do składania ofert

Znak sprawy: ADM-241-1/2020   Warszawa, dnia 07.12.2020 r.   Do Wykonawców Świadczących usługi dostępu do bazy danych     OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT   Instytut Nauk Ekonomicznych PAN przeprowadza postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy usługi dostępu do bazy danych o spółkach.   Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 ustawy […]