Konferencja “Opportunities, Mobility and Well-Being”

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i ifo Institute mają przyjemność ogłosić drugą edycję konferencji “Opportunities, Mobility and Well-Being”. Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia 2021. Wykład wprowadzający zostanie wygłoszony przez Francisco H.G. Ferreira (Amartya Sen Professor of Inequality Studies, London School of Economics and Political Science). Zaproszenie do aplikowania na konferencję można pobrać […]

Zaproszenie do składania ofert

Znak sprawy: ADM-241-1/2020   Warszawa, dnia 07.12.2020 r.   Do Wykonawców Świadczących usługi dostępu do bazy danych     OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT   Instytut Nauk Ekonomicznych PAN przeprowadza postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy usługi dostępu do bazy danych o spółkach.   Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 ustawy […]

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO NAUKOWE PROFESORA INSTYTUTU DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia, DATA OGŁOSZENIA:  14.09.2020 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.09.2020 r. LINK DO STRONY: http://inepan.pl SŁOWA KLUCZOWE: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, metody ilościowe, nierówności ekonomiczne i społeczne Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, Udokumentowany dorobek naukowy, Wiedza w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, […]

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN poszukuje kandydata (M/K) do pracy, pełniącego obowiązki asystenta kierownika Działu Naukowego.

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN poszukuje kandydata (M/K) do pracy, pełniącego obowiązki asystenta kierownika Działu Naukowego.   Do zadań pracownika należeć będzie m.in.: Przygotowanie zestawień w Excelu dotyczących seminariów, zawieranych umów, projektów badawczych, itp. (możliwe przeszkolenie/kurs ze znajomości programu Excel). Pomoc w przygotowaniu dokumentacji (w tym: sprawdzanie literówek, formatowanie tekstów, uzupełnianie braków, kopiowanie dokumentów). Uczestnictwo w […]

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko profesora

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse   Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych, Udokumentowany dorobek naukowy, Wiedza w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej, metod ilościowych, Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w grantach, projektach badawczych lub konferencjach naukowych, Biegła znajomość języka angielskiego, Umiejętność pracy w zespole, Złożenie oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie nauki […]

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse lub matematyka   Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Tytuł zawodowy magistra nauk ekonomicznych lub magistra matematyki, Udokumentowany dorobek naukowy, Wiedza w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej, metod ilościowych, Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w grantach, projektach badawczych lub konferencjach naukowych, Biegła znajomość języka angielskiego, Umiejętność pracy w zespole, […]

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse   Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, Udokumentowany dorobek naukowy, Wiedza w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej, metod ilościowych, Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w grantach, projektach badawczych lub konferencjach naukowych, Biegła znajomość języka angielskiego, Umiejętność pracy w zespole, Złożenie oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie nauki […]

Zapytanie ofertowe dotyczące badania dobrowolnego rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok

Warszawa, dnia 11.12.2019   Zapytanie ofertowe dotyczące badania dobrowolnego rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok     Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania dobrowolnego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019: Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN     w Warszawie,   ul. Nowy Świat 72. […]

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia, zarządzanie I. Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: 1) Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, 2) Udokumentowany dorobek naukowy, 3) Wiedza w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej, metod ilościowych, systemów zarządzania 4) Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w grantach, projektach badawczych lub konferencjach naukowych, 5) Biegła znajomość języka angielskiego, 6) Umiejętność […]

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia lub matematyka I. Warunki, jakie powinien spełnić Kandydat: 1) Tytuł magistra nauk ekonomicznych lub magistra matematyki, 2) Udokumentowany dorobek naukowy, 3) Wiedza w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej, metod ilościowych, 4) Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, potwierdzone udziałem w grantach, projektach badawczych lub konferencjach naukowych, 5) Biegła znajomość języka angielskiego, 6) Umiejętność […]