Wybitna kadra naukowa

Kadrę naukową tworzą pracownicy z czterech zakładów naukowych. Wielu z nich zajmowało lub zajmuje wysokie stanowiska w Parlamencie, Rządzie, Narodowym Banku Polskim, Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowym i Komisji Europejskiej. W całej historii INE PAN 10 osób pełniło funkcje ministra, 3 było senatorami, 6 posłami, 4 członkami RPP, jeden był premierem, jeden wicepremierem […]

O Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk został utworzony na podstawie uchwały Prezydium PAN z dnia 10 grudnia 1980 r., zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów dnia 5 stycznia 1981 r. Osobowość prawną uzyskał decyzją Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 października 1999. Statut Instytutu jest dostępny tutaj. Zadania Instytutu Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie teorii ekonomii i […]