Adres Biblioteki
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN,
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

pokój 007

tel: 22 657 27 04
fax: 22 657 28 04

Bibliotekarz
mgr Elżbieta Magdalińska
zobacz biogram >>>
e-mail: emagda@inepan.waw.pl

Biblioteka Ekonomiczna jest biblioteką naukową, której działalność służy przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb informacyjnych pracowników naukowych Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.
Ze zbiorów Biblioteki mogą również na miejscu korzystać zainteresowani problematyką ekonomiczną studenci i naukowcy spoza Instytutu.
Biblioteka prowadzi katalogi kartkowe zbiorów zwartych (alfabetyczny i przedmiotowy) oraz czasopism (alfabetyczny).

Biblioteka zapewnia dostęp do następujących baz danych:

prenumerowanych w ramach licencji krajowej  WBN https://wbn.icm.edu.pl/

Elsevier Science Direct

http://www.sciencedirect.com/

Springer

http://link.springer.com/

Wiley

http://www.interscience.wiley.com/

EBSCO

http://search.ebscohost.com/

Web of Science

http://webofscience.com/

Scopus

http://www.scopus.com/

oraz prenumerowanych w ramach konsorcjum

OUP kolekcja Economcs and Finance

http://www.oxfordjournals.org/

OECD

http://www.oecd-ilibrary.org/